MyyJaOsta.com verkkosivuston käyttöehdot

1 Käyttöehtojen soveltamisala

Näitä käyttöehtoja sovelletaan Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj:n ("Palveluntuottaja") tuottamien ja ylläpitämien MyyJaOsta.com verkkosivujen käyttämiseen ("Palvelu").

Käyttäjän tulee tutustua näihin käyttöehtoihin huolellisesti ennen Palvelun käyttämisen aloittamista. Hyväksymällä nämä käyttöehdot tai käyttämällä Palvelua käyttäjä sitoutuu noudattamaan tämän asiakirjan ehtoja kokonaisuudessaan. Käyttäjän ei tule käyttää Palvelua, ellei hän hyväksy käyttöehtoja.

2 Käyttöehtojen muuttaminen

Palveluntuottaja varaa itselleen oikeuden muuttaa Palvelun käyttöehtoja milloin tahansa ilmoittamalla tästä Palvelun verkkosivuilla. Palveluntarjoaja pyrkii ilmoittamaan käyttöehtojen muutoksista mahdollisimman aikaisin.

3 Palvelun kuvaus

Palvelu muodostaa kokonaisuuden, jossa käyttäjä voi jättää ja lukea ilmoituksia sekä osallistua keskusteluihin ja huutokauppoihin.

Palvelun kautta on mahdollista siirtyä kolmansien osapuolten ylläpitämille verkkosivuille sekä tutustua kolmansien palveluntarjoajien tuotteisiin.

4 Aineiston käyttöoikeus

Palvelu sisältää tavaramerkki-, toiminimi-, tekijän- ja muilla immateriaalioikeuksilla suojattua aineistoa. Omistusoikeus ja kaikki immateriaalioikeudet edellä mainittuun aineistoon ja kaikkiin niiden kopioihin kuuluvat Palveluntarjoajalle tai kolmansille osapuolille.

Palvelun sisältämän aineiston julkaiseminen, välittäminen, yleisön saataville saattaminen, levittäminen, kopioiminen, siirtäminen tai muunlainen muokkaaminen on kiellettyä ilman Palveluntuottajan etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Palvelun sisältämän aineiston käyttäminen on sallittua ainoastaan muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin. Käyttöoikeus ei anna oikeutta muuttaa aineistoa tai luovuttaa aineistoa edelleen.

Käyttäjällä on oikeus suositella palvelua muille henkilöille. Suosittelijalinkin postittaminen keskustelupalstoille, sähköpostiryhmille tms. on kuitenkin kielletty.

Palvelun tietyt osat antavat käyttäjälle mahdollisuuden lähettää esimerkiksi valokuvia ja muita tekijänoikeudella tai muilla immateriaalioikeuksilla suojattuja aineistoja Palveluun. Mikäli käyttäjä lähettää aineistoa Palveluun, hänen on oltava joko aineistoon kohdistuvien oikeuksien haltija tai hänellä on oltava oikeudenhaltijan lupa aineiston lähettämiseksi. Aineistoa lähettävä käyttäjä vakuuttaa olevansa oikeutettu lähettämään aineiston ja käyttäjä on velvollinen puolustamaan Palveluntuottajaa kaikilta vaateilta ja asianosaiskuluilta, jotka liittyvät lähetettyyn aineistoon.

Käyttäjä luovuttaa kaikki oikeudet lähettämäänsä aineistoon Palveluntuottajalle. Luovutettu oikeus sisältää myös oikeuden muokata aineistoa sekä luovuttaa aineistoon kohdistuvat oikeudet edelleen.

5 Hinnat ja palautusoikeus

Palvelun käyttö on pääosin maksutonta. Palveluntuottaja varaa kuitenkin oikeuden koska tahansa muuttaa kaiken tai osan Palvelun sisällöstä maksulliseksi.

Palvelun maksulliset osat ovat kuluttajansuojalain (20.1.1978/38) 6 luvun 16 §:n 1. momentin ensimmäisen kohdan mukaisia palveluita, joita eivät koske kuluttajansuojalain 16 luvun 15 §:n säännökset peruuttamisoikeudesta etämyynnissä. Käyttäessään Palvelun maksullisia osia käyttäjä saa kuluttajansuojalain 6 luvun 14 §:n mukaisen ilmoituksen peruuttamisoikeuden puuttumisesta.

6 Palvelun toiminnallisuus ja vastuu sisällöstä

Palvelun sisältö tarjotaan "sellaisena kuin se on". Palveluntuottaja pyrkii tarjoamaan mahdollisimman häiriöttömän ja luotettavan palvelun, mutta ei anna mitään nimenomaista tai hiljaista takuuta koskien Palvelussa annettujen tietojen tarkkuutta, voimassaoloa, sopivuutta tai täydellisyyttä.

Palveluntuottaja nimenomaisesti sulkee pois takuut tietojen virheettömyydestä ja sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Palvelun tuottaja ei vastaa mistään Palvelun, tai siihen linkitettyjen sivustojen käytöstä johtuvista välittömistä, välillisistä tai muista vahingoista, mukaan lukien menetetyt tulot, liiketoiminnan keskeytyminen tai ohjelmien tai tallennettujen tietojen häviäminen tai menettäminen, vaikka Palveluntuottaja olisi saanut tiedon kyseisten vahinkojen mahdollisuudesta.

Palveluntuottajan vastuu Palvelun maksullisista osista rajoittuu käyttäjän palvelusta maksamaan hintaan.

7 Rekisteröityminen ja tietosuoja

Palvelun tiettyjen toiminnallisuuksien käyttäminen edellyttää rekisteröitymistä. Palveluntuottaja päättää itsenäisesti rekisteröitymisen hyväksymisestä ja rekisteröitymiseen sovellettavista ehdoista. Rekisteröitymisen jälkeen mahdollisesti myönnettävä käyttöoikeus on henkilökohtainen ja sitä ei voi luovuttaa edelleen. Käyttäjä vastaa kaikesta tunnuksellaan tapahtuvasta toiminnasta.

Mikäli käyttäjä ei noudata näitä käyttöehtoja Palveluntuottajalla on oikeus peruuttaa käyttäjälle myönnetty käyttöoikeus ja sulkea käyttäjän tunnukset.

Käyttäjän antamia henkilötietoja käytetään Palvelun tuottamiseksi ja Palveluntuottajan liiketoimintatarkoituksiin rekisteriselosteen ehtojen mukaisesti.

Palvelussa käytetään evästeitä (cookies). Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Asiakas voi halutessaan estää evästeiden käytön selaimensa asetuksista. Evästeiden käytön estäminen voi vaikuttaa haitallisesti Palvelun toimintaan.

8 Kaupankäynti

Palveluntuottaja tarjoaa Palvelussa rekisteröidyille käyttäjille kaupankäyntipaikan. Käyttäjä käy kauppaa Palvelussa omalla vastuullaan ja vastaten kaikista omista kuluistaan.

Käyttäjällä on oltava oikeus luovuttaa ja hankkia tuotteet, joita hän ilmoittaa myytäväksi ja ostaa Palvelussa. Käyttäjä on velvollinen kuvaamaan tuotteet totuudenmukaisesti ja riittävän yksityiskohtaisesti ottaen huomioon lain ja hyvän tavan asettamat vaatimukset.

Palveluntuottajalla on oikeus estää kaupankäynti kun se katsoo sen aiheelliseksi. Käyttäjä ei saa ilmoittaa myytäväksi Palveluntuottajan kieltämiä tuotteita. Kiellettyjä tuotteita ovat: (i) rauhoitetut tai suojellut eläimet (lista Suomen rauhoitetuista eläimistä); (ii) tuotteet, joiden myyminen on lainsäädännöllä kielletty; (iii) tuotteet, joiden myyminen on hyvien tapojen vastaista.

Mikäli rekisteröity käyttäjä ilmoittaa virheellisiä, lain tai hyvän tavan vastaisia tietoja tai jos Palveluntuottaja muuten katsoo aiheelliseksi, Palveluntuottajalla on oikeus poistaa ilmoitus Palvelusta.

Käyttäjän tekemä myyntitarjous tai myyntitarjouksen ehtojen mukaisesti tehty ostotarjous on sitova, ellei toisin ole erikseen ilmoitettu.

Käyttäjä vakuuttaa, että hän on täysi-ikäinen ja oikeustoimikelpoinen osallistuessaan kaupankäyntiin.

Käyttäjä on velvollinen noudattamaan näiden käyttöehtojen lisäksi Palveluntuottajan muualla Palvelussa antamia kaupankäyntiä koskevia sääntöjä ja ohjeita.

Palveluntuottaja ei ole käyttäjien välillä tapahtuvan kaupankäynnin osapuoli, eikä vastaa kaupankäynnin kohteina olevista tuotteista. Palveluntuottaja ei ole korvaus- tai lunastusvelvollinen Palvelussa myytäviin tuotteisiin nähden.

Palveluntuottaja ei voi taata käyttäjien ilmoittamien tuotteiden oikeellisuutta, luotettavuutta tai laillisuutta. Palveluntuottaja ei myöskään voi varmistaa käyttäjien oikeustoimikelpoisuutta.

Palveluntuottaja ei korvaa Palvelun kaupankäynnissä käyttäjälle syntyneitä välillisiä tai välittömiä vahinkoja. Palveluntuottaja ei vastaa Palvelussa mahdollisesti esiintyvistä toimintahäiriöistä tai teknisistä vioista.

9 Sovellettava laki

Palvelun käyttämiseen ja käyttöehtojen tulkintaan sovelletaan Suomen lakia.

10 Erimielisyyksien ratkaiseminen

Mikäli näistä käyttöehdoista tai Palvelun käytöstä johtuvista erimielisyyksistä ei päästä sovintoon, asia ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

Facebook.com